Nariadiť

nakázať, naordinovať, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť, uložiť


Relevantne k nariadiť