Náročný (hovorovo)


Relevantne k náročný (hovorovo)