Národ

kmeň, masa, ľud, ľudia, ľudský rod, ľudstvo


Relevantne k národ