Národný park

chránená oblasť, prírodná rezervácia, rezervácia


Relevantne k národný park