Nastávajúci

hroziaci, nadchádzajúci, najbližší, časovo blízky


Relevantne k nastávajúci