Nasvedčovať

dosvedčiť, svedčiť, vypovedať


Relevantne k nasvedčovať