Násyp

hať, hrádza, nábrežie, priehrada, zábrana, hradba, oporný múr, stena, val


Relevantne k násyp