Navrch

hore, nad hlavou, nahor, navrchu, vo vzduchu, vo výške


Relevantne k navrch