Navrchu

hore, nad hlavou, nahor, navrch, vo vzduchu, vo výške


Relevantne k navrchu