Nazývať

menovať, nazvať, označiť, pomenovať, prehlásiť


Relevantne k nazývať