Nechuť

antipatia, averzia, hnus, nevôľa, neľúbosť, odpor, odpornosť, ohavnosť, ošklivosť, rezistencia


Relevantne k nechuť