Nedôležitý

bezvýznamný, marginálny


Relevantne k nedôležitý