Nedorastený

maloletý, nedospelý, nezrelý


Relevantne k nedorastený