Nedospelý

maloletý, nedorastený, nezrelý


Relevantne k nedospelý