Nedostatok

bieda, chudoba, holota, úbohosť, žobrota, chyba, kaz, kiks, lapsus, nedokonalosť, nedopatrenie, omyl, poškvrna, prehliadnutie, závada (nesprávne), deficit, manko, schodok, medzera


Relevantne k nedostatok