Negatívny

nepriaznivý, odmietavý, zamietavý, záporný


Relevantne k negatívny