Nehodiaci sa

nemiestny, nepatričný, neslušný, nesprávny, nespôsobilý, netaktný, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci


Relevantne k nehodiaci sa