Neistý

bezradný, v rozpakoch, zmätený, diskutabilný, nerozhodný, nezaručený, pochybný, problematický, rozpačitý, sporný


Relevantne k neistý