Nejasný

chaotický, neusporiadaný, popletený, rozvrátený, zmätený, nejednoznačný, neostrý, rozmazaný, orákulský, záhadný


Relevantne k nejasný