Neľúbosť

antipatia, averzia, hnus, nechuť, nevôľa, odpor, odpornosť, ohavnosť, ošklivosť, rezistencia


Relevantne k neľúbosť