Nemoderný

archaický (poeticky), neaktuálny, nepoužívaný, obsoletný, prekonaný, zastaralý, moderný (Antonym), staromódny


Relevantne k nemoderný