Nemožný

nekvalifikovaný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k nemožný