Nenávisť

hnev, jed, mrzutosť, srd, zlosť


Relevantne k nenávisť