Neobvyklosť

abnormalita, abnormita (archaizmus), mimoriadnosť, odchylka, zriedkavosť, zvláštnosť


Relevantne k neobvyklosť