Neočakávane

naraz, narýchlo, náhle, okamžite, rýchlo


Relevantne k neočakávane