Neodkladný

akútny, naliehavý, okamžitý, súrny, bezodkladný, naliehavý, nevyhnutý, nutný, potrebný, súrny


Relevantne k neodkladný