Neohraničený

absolútny, infinitezimálny (term.), neobmedzený, nezávislý, samostatný, úplný


Relevantne k neohraničený