Neostrieľaný

nekvalifikovaný, nemožný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k neostrieľaný