Neotesaný

drsný, hrubý, hrubý, nemotorný, neobratný, neogabaný, neohrabaný, neokresaný, neokrôchaný, neuhladený, nevychovaný


Relevantne k neotesaný