Nepatričný

nehodiaci sa, nemiestny, neslušný, nesprávny, nespôsobilý, netaktný, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci


Relevantne k nepatričný