Nepatrný

drobný, drobunký, malinký, maličký, malý, miniatúrny, mizivý, nepostrehnuteľný, nevnímateľný, slabý


Relevantne k nepatrný