Neplánovaný

neočakávaný, náhodný, námatkový


Relevantne k neplánovaný