Nepochybný

apodiktický, nepopierateľný, nesporný


Relevantne k nepochybný