Nepoddajný

neoblomný, nepodkupný (archaizmus), nezlomný, neúprosný, neústupný, neústupčivý, tvrdohlavý


Relevantne k nepoddajný