Nepodkupný (archaizmus)


Relevantne k nepodkupný (archaizmus)