Nepopierateľný

apodiktický, nepochybný, nesporný, nevyvrátiteľný


Relevantne k nepopierateľný