Neporiadok

anarchia, bezvládie, chaos, spleť, zmätok, hnoj, hnus, kal, nečistota, svinstvo, špina, špinavosť


Relevantne k neporiadok