Neporozumieť

nechápať, nepochopiť


Relevantne k neporozumieť