Nepostrehnuteľný

mizivý, nepatrný, nevnímateľný, slabý


Relevantne k nepostrehnuteľný