Nepotrestateľnosť

beztrestnosť, imunita


Relevantne k nepotrestateľnosť