Nepravdivý

chybný, defektný, falošný, klamný, mylný, nedokonalý, nekvalitný, nesprávny, vadný (nesprávne), špatný


Relevantne k nepravdivý