Nepravidelnosť

anomália, odchýlenie, odchýlka, odklon, odklonenie, odvrat, rozdiel, výkyv, výnimočnosť, nerovnomernosť


Relevantne k nepravidelnosť