Nepravidelný

abnormálny, mimoriadny, nenormálny, nezvyčajný, odlišný, osobitný, zvláštny


Relevantne k nepravidelný