Nepresný

fiktívny, iluzórny, imaginárny, klamný, lživý, mylný, mätúci, nereálny, neskutočný, neživotný, vymyslený, zdanlivý, približný, presný (Antonym)


Relevantne k nepresný