Nerovnaký

asymetrický, nesymetrický, nesúmerný, šišatý, diferencovaný, iný, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k nerovnaký