Nerovný

hrboľatý, kostrbatý, skalnatý, krivý, ohnutý, rovný (Antonym)


Relevantne k nerovný