Nerozhodný

diskutabilný, neistý, nezaručený, pochybný, problematický, rozpačitý, sporný, irelevantný, nerelevantný, nesmerodatný, nezhodný, vedľajší


Relevantne k nerozhodný