Nerušenosť

pohoda, pokoj, spokojnosť


Relevantne k nerušenosť