Neschopnosť

nespôsobilosť


Relevantne k neschopnosť