Neschopný

nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k neschopný